logo Golem finance logo Paliva Cermk

logo Meec.cz

Právní poradna

Vítáme Vás v sekci právní poradna. Tímto bychom Vám chtěli nastínit možná rizika při prodeji či koupi Vašeho bydlení.

1. Prodávám nemovitost


V dnešní době se nejvíce financuje bydlení hypotečními úvěry, které poskytují banky nebo stavební spořitelny. Při dnešní ekonomické situaci si banka důkladně prověřuje kupujícího, který se o případný úvěr uchází tj. zjištění skutečného příjmu kupujícího, rodinný stav a kontrola rodného čísla přes tzv. úvěrový registr, tím se zjišťuje skutečná bonita kupujícího. Dalším kritériem pro získání úvěru je kontrola ceny nemovitosti (předmětu zástavy) tzv. ocenění či odhad nemovitosti, jednoduše řečeno banka si zjistí tržní cenu u kupované nemovitosti prostřednictvím svého znalce. Obě dvě tyto varianty, jak bonitu klienta tak cenu nemovitosti, dokáže naše kancelář prověřit, a tím zřídit jistotu pro prodávajícího, že svojí smluvní kupní cenu od konkrétního kupujícího dostane v celé výši a včas dle zprostředkovatelské smlouvy. Po splnění těchto podmínek necháváme kupujího složit rezervační poplatek. Poplatek slouží jako smluvní pokuta při neuzavření kupní smlouvy ze strany kupujucího.

Při řešení prodeje tímto postupem není možnost pochybení ze strany kupujícího, proto je oznámení o složení rezervačního poplatku (dodatek ke zprostředkovatelské smlouvě) velmi závazné.

Doba rezervace trvá zpravidla dva kalendářní měsíce, je to doba nutná na dovyřízení a vyhotovení veškerých úvěrových, zástavních a kupních smluv, které si banka vyžádá anebo sama vygeneruje.

Banky jsou schopné čerpat úvěr na č. účtu prodávajícho ihned po podání návrhu na vklad zástavy ve prospěch banky a vlastnictví kupujícího na příslušný katastrální úřad. Pro prodávajího to znamená, že úhrada kupní ceny bude bezprostřední a nemusí se čekat na zápis vlastnického práva ve prospěch kupujícího na příslušný list vlastnictví. Doba zápisu trvá maximálně 30 dní.

Při obržení kupní ceny případ pro prodávajícího zdaleka nekončí. Dalším předposledním prvkem v tomto procesu je protokolární předání nemovitosti (zapsání stavů měřičů, čísla měřičů, přepis médií, zápis případných vad a poškození, předání klíčů ...). I toto zajistí naše kancelář a protokol vyhotoví a vše potřebné zapíše.

Poslední prvkem je podání a úhrada daně z převodu nemovitostí, která je stanovena 3% z kupní ceny nemovitosti. K podání tohoto přiznání je nutný znalecký posudek, který taktéž zajistí naše kancelář.

Věříme, že po přečtení tohoto stručného popisu převodu nemovitosti nám svěříte Vaši nemovitost k prodeji a ve finále budete s našimi službami spokojeni.

 


Rychlý kontakt

Telefon
+420 607 253 317
Email
info@reality-cermak.cz

Zasílání novinek

Pro automatické zasílání našich nových nabídek zadejte zde prosím váš email.

Doporučujeme

 NOVINKY: